Krcki_prsut3

 

KLASTER ”HRVATSKOG PRŠUTA” OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU PROJEKTA INFORMIRANJA I PROMOCIJE PROIZVODA SA OZNAKAMA EU KVALITETE /HRVATSKIH PRŠUTA NA TRŽIŠTU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE

 1. NARUČITELJ

Naziv naručitelja/Korisnika: KLASTER ”HRVATSKOG PRŠUTA”

Naziv projekta: MJERE  INFORMIRANJA I PROMOCIJE PROIZVODA SA OZNAKAMA EU KVALITETE/ HRVATSKIH  PRŠUTA  NA TRŽIŠTU HR I SLO

Adresa: Templarska 12, 21000 Split

e-mail adresa: hrvatskiprsut@gmail.com

 1. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU

Ime i prezime:  Ante Madir/ Ana Babić

Email: hrvatskiprsut@gmail.com  /ana.babic@prsut-vostane.hr

 • PREDMET NABAVE

IZRADA PROJEKTA INFORMIRANJA I  PROMOCIJE PROIZVODA SA OZNAKAMA EU KVALITETE/ HRVATSKOG PRŠUTA  NA TRŽIŠTU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE

Projekt promocije i informiranja može se osobito sastojati od sljedećih prihvatljivih aktivnosti:

 1. Upravljanje projektom
 2. Strategija

– definiranje komunikacijske strategije

– definiranje vizualnog identiteta kampanje

 1. Odnosi s javnošću

– aktivnosti povezane s odnosima s javnošću

– događanja za novinare

 1. Internetske stranice, društvene mreže

– uspostava, ažuriranje i održavanje internetskih stranica

– društvene mreže (uspostava računa, redovito objavljivanje)

– ostalo (mobilne aplikacije, platforme za e-učenje, webinari itd.)

 1. Oglašavanje

– u tisku

– na televiziji

– na radiju

– na internetu

– na otvorenome

– u kinu

 1. Komunikacijski alati

– publikacije, kompleti promotivnih materijala za medije, promotivni proizvodi

– promotivni videozapisi

 1. Događanja

– štandovi na sajmovima

– seminari, radionice, izravni poslovni sastanci (B2B), tečajevi osposobljavanja za struku/kuhare, aktivnosti u školama

– tjedni restorana

– sponzoriranje događaja

– studijska putovanja u Europu

 1. Promidžba na prodajnim mjestima

– dani kušanja

– ostalo: promidžba u publikacijama trgovaca na malo, oglašavanje na prodajnim mjestima

 1. NAČIN IZRADE, OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA

Ponuda mora sadržavati sljedeće:

 1. a) Broj ponude
 2. b) Datum ponude
 3. c) Rok valjanosti ponude
 4. d) Naziv (tvrtka) ponuditelja
 5. e) Adresa ponuditelja
 6. f) OIB ponuditelja ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo
 7. g) Broj računa
 8. h) Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a
 9. i) Broj telefona
 10. j) Adresa za dostavu pošte
 11. k) E-adresa
 12. l) Kontakt osoba ponuditelja
 13. m) Predmet nabave
 14. n) Cijena izražena u eurima (EUR)
 15. o) način plaćanja.

 

Ponuda treba biti izrađena na hrvatskom jeziku.

 

Potrebno je detaljno specificirati ponudu, navodeći  sve potrebne radove za realizaciju predmetne nabave, uz navedenu jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu, ukupnu cijenu stavke i ukupnu cijenu ponude

 

 

 1. UVJETI ZA PONUDITELJA

Ponuditelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Imati stručne zaposlenike koji poznaju EU regulativu
 • Poznavanje unutarnjeg i  izvoznih  tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kretanje cijena, tržišnih uvjeta.
 • Poznavanje uvjeta poslovanja, konkurencije u prehrambenoj industriji i preradi poljoprivrednih proizvoda
 • Min 10 godina radnog iskustva na upravljačkim pozicijama u preradi poljoprivrednih proizvoda ili prehrambenoj industriji ili vođenju EU projekata
 • Poznavanje provođenja marketinške aktivnosti na domaćem i inozemnom tržištu

Ponude se dostavljaju u originalu na adresu Klaster ”Hrvatskog pršuta”, Templarska 12, 21000 Split, te u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte hrvatskiprsut@gmail.com

 1. RAZDOBLJE ZA PROVEDBU PROJEKTA

Program informiranja/promocije mora se provesti u razdoblju od najmanje godinu dana, ali ne duljem od tri godine.

 • ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

8 dana od dana objave u izabranom nacionalnom mediju i na Web stranicama Klastera hrvatskih pršuta.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Europska komisija je na stranici http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm dana 04. veljače 2016. objavila

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA 2016.

JEDNOSTAVNI PROGRAMI

Mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama u skladu s UREDBOM (EU) br. 1144/2014

U okviru tematskog prioriteta 1.: jednostavni programi na unutarnjem tržištu je 10 tema. Tema 3. – Programi informiranja i promocije za mlijeko i mliječne proizvode, proizvode od svinjskog mesa ili kombinaciju tih dviju vrsta proizvoda ima za godišnje prioritete, ciljeve i očekivane rezultate sljedeće:

 • S obzirom na specifično stanje na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda te sektoru svinjskog mesa u 2015., cilj je podizanje razine svijesti i prepoznavanja posebnih sustava kvalitete Unije koji se odnose isključivo na mlijeko i mliječne proizvode ili proizvode od svinjskog mesa ili naglašavanje posebnih značajki metoda poljoprivredne proizvodnje u Uniji, posebno u pogledu sigurnosti hrane, sljedivosti, autentičnosti, označivanja, hranjivih i zdravstvenih aspekata, dobrobiti životinja, zaštite okoliša i održivosti te značajki mlijeka i mliječnih proizvoda ili proizvoda od svinjskog mesa, posebno u pogledu njihove kvalitete, okusa, raznolikosti ili tradicija
 • Očekivani su rezultati povećati kod europskih potrošača razinu prepoznavanja logotipa povezanog s tim sustavima kvalitete Unije, podići razinu svijesti o vrijednostima mlijeka i mliječnih proizvoda te proizvoda od svinjskog mesa Unije i time povećati konkurentnosti i potrošnju tih proizvoda te njihov udio na unutarnjem tržištu.

 

Detaljnije informacije možete pronaći na: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm